Deskundigheid geborgd met Stadswerk certificering Flora en faunawet

Stadswerk en branchevereniging VHG hebben samen met de sector de Flora- en faunawet gedragscode voor bestendig beheer en onderhoud van groenvoorzieningen en natuurterreinen ontwikkeld.

Eén van de wezenlijk onderdelen van deze overkoepelde gedragscode is deskundigheidsbevordering van de sector. Uniek voor de gedragscodes van Stadswerk en Branchevereniging VHG is het borgen van de deskundigheid van de medewerkers met certificaten op 3 en 4 niveaus. Hiervoor hebben Stadswerk en VHG de landelijke certificering zorgvuldig handelen Flora- en faunawet ontwikkeld.  Doel daarvan is eenduidigheid en kwaliteitsborging in de sector (o.a. ten behoeve van het contracteren tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in zowel de groene, blauwe als grijze sector). Op basis van deze certificering wordt er onder auspiciën van Stadswerk in Nederland op een eenduidige wijze opgeleid en geëxamineerd. Zo werken gemeentelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers samen in een kwaliteitscyclus.


          

0  reacties

Cookie-instellingen