Werkatelier: Meer doen met stedelijk groen 3 juni 2016

Hoe maak je openbaar groen multifunctioneel en hoe schakel je tussen sturen dan wel loslaten? Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het werkatelier "Meer doen met stedelijk groen".

Graag nodigen wij u persoonlijk uit om deel te nemen aan het werkatelier "Meer doen met stedelijk groen". Dit werkatelier maakt onderdeel uit van een onderzoek voor Vereniging Stadswerk Nederland, dat moet leiden tot; een afwegingskader dat overzicht en handvatten biedt voor het realiseren van hoogwaardig stedelijk multifunctioneel openbaar groen in een multi-actor situatie, waarbij ontwerp, realisatie en/of beheer door diverse partijen kan plaatsvinden. Het beoogt een instrument te zijn, dat bijdraagt in het maken van keuzes om te kunnen schakelen op de invulling van de rol tussen sturen, faciliteren of loslaten.

De druk op stedelijk openbaar groen is hoog. Daarnaast verandert de rol van de ambtenaar. Dit maakt de volgende vragen zeer actueel. Wat zijn factoren die een rol spelen bij het creëren van multifunctioneel stedelijk openbaar groen en wat heb je nodig om als verantwoordelijk ambtenaar in deze multi-actorsituatie je rol te kunnen pakken?

Tijdens deze werksessie is het doel om samen met collega’s kennis uit te wisselen en inzicht krijgen op:

  • Factoren die bepalend zijn voor de realisatie van stedelijk multifunctioneel openbaar groen.
  • Handvatten voor het kunnen schakelen tussen de mate van sturen en loslaten. 

​Kom inspiratie op doen tijdens het werkatelier en praat en denk mee met collega’s.

Meer informatie en aanmelden
 

Cookie-instellingen