Inspiratiebijeenkomst Tijd voor de Omgevingswet

13-06-2016 3846 keer bekeken 0 reacties

In samenwerking met Stadswerk verzorgt waardecreatie netwerk Archimedes woensdag 19 oktober een inspiratiebijeenkomst over de Omgevingswet.

De komst van de Omgevingswet betekent een verandering van de context voor organiseren met meer ruimte voor initiatieven van bedrijven en burgers. Dat vraagt voor overheden om een verandering van houding, gedrag, rollen en ambtelijk-bestuurlijke dynamiek.

Is tijd in jouw organisatie de meest schaarse productiefactor geworden? Zie je tijd als de belangrijkste voorwaarde om deze transitie succesvol te realiseren? Dan is dit een mogelijkheid om te leren hoe anderen van dat nadeel een voordeel hebben gemaakt.

Tijdens deze bijeenkomst:

  • Maak je kennis met de praktijkverhalen van gemeente Maastricht en exploitant en vastgoedbeheerder Accress 
  • Gaan we in gesprek met elkaar over het experimenteren met, inrichten van en leiding geven aan die verandering.
  • Leer je de invloed en samenhang van objectieve en subjectieve tijd in je eigen veranderopgave van leef- en systeemwereld herkennen.
  • Maak je kennis met de toepassingspraktijk.

De resultaten van de bijeenkomst en het vervolgprogramma worden tevens gepubliceerd in Stadswerkmagazine.

Voor wie is het?
Je bent een manager (m/v) met belangstelling voor fundamentele vernieuwing. Je plaatst kanttekeningen bij de gangbare analyse dat organisaties moeten leren om nog sneller te werken om de veranderingen bij te houden. Je wordt gezien als voorloper in het vormgeven van de veranderopgave. Je staat open voor samenwerking want alleen ga je wel harder, maar samen kom je verder. Je wilt toepassingsgerichte kennis halen en brengen, sparring-partners en inspiratie vinden binnen een zorgvuldig gekozen invalshoek en ontwikkelstructuur, want tijd is schaars.

Datum en locatie
Woensdag 19 oktober van 10.00 tot 15.30 uur in Eindhoven. 

Deelnamekosten
De kosten bedragen € 275,- excl. BTW per persoon voor leden van Stadswerk en de VGS en €375,- voor niet-leden. Voor een lunch wordt gezorgd.

Aanmelden
Aanmelden klik hier

Meer informatie?
Neem contact op met Maarten de Winter via info@maartendewinter.nl.

Achtergrondinformatie sprekers
De bijeenkomst wordt verzorgd door Jos Simons (Gemeente Maastricht), Piet Hein Kolff (Accres)  en Maarten de Winter (www.archimedes.nu).

Jos Simons is als manager Ruimte van de Gemeente Maastricht ambtelijk verantwoordelijk voor beleid en uitvoering op alle ruimtelijke werkterreinen. Jos is een van de initiatiefnemers van Maastricht lab, een samenwerkingsconstructie voor de vernieuwing van de stedelijke ontwikkeling en lokale democratie.

Piet-Hein Kolff is sinds eind 2015 algemeen directeur van Accres, een dynamische en veelzijdige exploitant en vastgoedbeheerder voor ontmoeting, recreatie, sport en educatie. Accres opereert op het snijvlak van publiek en privaat. Piet Hein combineert zakelijkheid en autonomie met maatschappelijk betrokkenheid en intensieve afstemming.

Maarten de Winter is econoom. Hij beschouwt tijd als de meest waardevolle productiefactor en ontwikkelde nieuwe mogelijkheden voor veranderen en leren met tijd. Hij heeft waardecreatie netwerk Archimedes opgericht om die kennis te organiseren, door te ontwikkelen en te distribueren. Dit netwerk biedt tools, opleidingen en advies voor medewerkers, managers en ondersteuners.

Cookie-instellingen