Verslag Workshop Natuurlijk buiten spelen

25 augustus 2016 was een uitzonderlijke donderdag om Avonturis te bezoeken met een tropische temperatuur van 33 graden. Deze natuurspeelplek, die sinds twee jaar geopend is, is nog steeds in ontwikkeling. Dit past ook bij de natuur, die groeit en ontwikkelt.

Waar een speelplaats met standaard toestellen na opening alleen een afschrijving kent, groeit hier de beplanting tot volwassen omvang. De fruitbomen gaan steeds meer vrucht dragen. En waar de wilgenfiguren eerst voor snelle resultaten zorgen, mogen zij in een later stadium plaatsmaken voor de volwassen struiken en bomen, wat ontwerpster Sigrun Lobst betreft.

  

Om deze natuurspeeltuin te ervaren, keken deelnemers eens door andere ogen dan zij vanuit hun dagelijkse praktijk doen, door de ogen van beheerder, ontwerper en gebruiker. Iedere groep gaf aan wat er vanuit hun (nieuwe) rol helemaal top gaat en waarin zij aandachtspunten voor verandering zien. Of een verandering daadwerkelijk nodig is, zal blijken na een afweging tussen verschillende belangen.

Het hele proces van eerste idee tot realisatie vergde een lange adem. François Schippers was daar als projectleider (gemeente Maassluis) het hele traject bij. Hij vertelde over de totstandkoming van Avonturis

Sigrun Lobst heeft als ontwerpster speelnatuur (Aardrijk) de mogelijkheden van de locatie ontdekt samen met kinderen, omwonenden en vele andere betrokkenen.

 

Een aantal aandachtspunten vanuit hun beider verhalen zijn:

 • De overtuiging en het enthousiasme van de projectleider heeft ervoor gezorgd dat het project daadwerkelijk van de grond kwam.
 • De locatie is goed gekozen, een buitengebied, dat goed bereikbaar is voor gezinnen in de gemeente en ook van buitenaf.
 • Na het Voorlopig Ontwerp is een kundige aannemer gezocht op basis van EMVI criteria, waarbij ervaring zwaar meewoog. In het werk is intensief samengewerkt tussen ontwerper en de aannemer.
 • Vele bedrijven hebben materialen ter beschikking gesteld voor de inrichting. Bedrijven bleken erg gemotiveerd bij te dragen aan gezonde kinderen die kunnen spelen, beleven en bewegen. Op het informatiebord bij de ingang zijn de bedrijven weergegeven.
 • Avonturis heeft een vrijwilliger, die (bijna) dagelijk op de locatie aanwezig is. Hij heeft inhoudelijk veel kennis van beheer en zorgt dat risico’s en vandalisme direct gesignaleerd worden. Hierdoor wordt bijv gekozen voor
 • 2x per jaar schouw van de hele speelplaats door betrokkenen: projectleider, beheerder, vrijwilliger, ontwerper. Er zijn geen afzonderlijk gecertificeerde speelaanleidingen.
 • Plan is om elk jaar een vernieuwing of aanvulling te doen aan het speelterrein.

Door alle aanwezigen was het een geslaagde dag, waarin iedereen met nieuwe contacten en inspiratie naar huis ging.

We wensen iedereen veel succes met ‘Natuurlijk buiten spelen’. Namens de organisatie Vereniging Stadswerk Nederland

 • Angelique Meul, gemeente Amsterdam, assetmanager groen, lid Stadswerk
 • Pauline de Koning, buro GRAS en Omgeving, voorzitter Regiocommissie
  Stadswerk
 • Louise Kok, Verenigingsbureau Stadswerk

Overzicht van de bevindingen
door de ogen van de Beheerder, Ontwerper en de Gebruiker (spelend kind)

 

0  reacties

Cookie-instellingen