Presentatie Afwegingskader Stedelijke Multifunctioneel Openbaar Groen

Hoe maak je openbaar groen multifunctioneel en hoe schakel je tussen sturen dan wel loslaten? In opdracht van Stadswerk heeft Henrie Jonker een thesisonderzoek over multifunctioneel groen uitgevoerd. Tijdens de Nationale Groendag op 21 september presenteert hij de resultaten.

Gemeentelijk openbaar groen staat op tal van manieren onder druk. Hoe is toch meerwaarde te creëren in openbaar groen en welke aspecten spelen daarbij een rol? Hoe ga je als ambtenaar om met maatschappelijke initiatieven in het openbaar groen? Welke rollen en kwaliteiten horen hierbij en aan welke randvoorwaarden moet de organisatie voldoen om deze rollen doelmatig te kunnen vervullen? U krijgt antwoord door middel van twee handreikingen.

Het Afwegingskader Stedelijk Multifunctioneel Openbaar Groen en is gemaakt voor gemeenteambtenaren verantwoordelijk voor openbaar groen. Het beoogt bij te dragen aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardig stedelijk multifunctioneel openbaar groen en bestaat uit twee handreikingen:

Handreiking Gemeentelijk advies bij maatschappelijk initiatief in Stedelijk Openbaar Groen ondersteunt u in uw rol te anticiperen op maatschappelijk initiatief, kansen en mogelijke belemmeringen te zien en helpt waar mogelijk het initiatief te faciliteren en verder te brengen.

Handreiking Rol en randvoorwaarden gemeenteambtenaar bij maatschappelijke initiatief in Stedelijk Openbaar Groen geeft u en uw organisatie dieper inzicht in mogelijke rollen, bijhorende kwaliteiten en randvoorwaarden om doelmatig te kunnen handelen.

De presentatie is het resultaat van het thesisonderzoek ‘Meer doen met stedelijk openbaar groen’, dat in opdracht van Vereniging Stadswerk Nederland is uitgevoerd en wordt gehouden tijdens het middagprogramma van de Nationale Groendag.

Nationale Groendag 2016
De Nationale Groendag is op 21 september van 10.00 tot 16.00 uur in het Isala Theater in Capelle a/d IJssel. Meer informatie en aanmelden via www.nationalegroendag.nl.

0  reacties

Cookie-instellingen