Nieuwe invasieve exoten

Invasieve exoten zijn dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen en door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken. De eerste Unielijst Invasieve exoten is toe aan een update. Bekijk het voorstel van het EU Comité en denk er over mee.

De eerste aanvulling

Op 5 oktober discussieerde het EU Comité Invasieve Uitheemse Soorten (Europese Commissie en alle lidstaten) over de eerste aanvullingen van de lijst. Deze is gepland begin 2017. De bespreking over de eerste aanvulling ging over 15 soorten waarvan het wetenschappelijk forum de risicoanalyses heeft goedgekeurd. De Commissie gaat nu een conceptlijst opstellen, waarbij vermoedelijk nog soorten zullen afvallen. Binnen de EU wordt de lijst dan, via ‘interservice consultation’, aan de andere DG’s voorgelegd, en daarna formeel aangemeld bij de World Trade Organisation. De stemming over deze aanvullingen is gepland in april 2017. Onderstaand de lijst.

 

Wetenschappelijke naam

Meest gebruikte naam

Nederlandse naam

1. 

Alopochen aegyptiaca

Egyptian goose

Nijlgans

2. 

Alternanthera philoxeroides

Alligator weed

Alligator weed

3. 

Asclepias syriaca

Common milkweed

Zijdeplant

4. 

Cervus Nippon

Sika deer

Sika hert

5. 

Elodea nuttallii

Nuttall's waterweed

Smalle waterpest

6. 

Gunnera tinctoria

Chilean rhubarb

Mammoetblad

7. 

Heracleum mante-gazzianum

Giant hogweed

Reuzenberenklauw

8. 

Homarus americanus

American lobster

Amerikaanse zeekreeft

9. 

Impatiens glandulifera

Indian / Himalayan balsam

Reuzenbalsemien

10. 

Lupinus polyphyllus and L. x pseudo-polyphyllus

Large-leaved lupin

Vaste lupine

11. 

Microstegium vimineum

Japanese stiltgrass

Microstegium

12. 

Myriophyllum heterophyllum

Broadleaf watermilfoil

Ongelijkbladig vederkruid

13. 

Nyctereutes procyonoides

Raccoon dog

Marterhond of wasbeerhond

14. 

Ondatra zibethicus

Muskrat

Muskusrat of bisamrat

15. 

Pennisetum setaceum

Crimson fountaingrass

Lampenpoetsergras

 

De tweede aanvulling

Inmiddels wordt ook gewerkt aan een tweede aanvulling. Een overzicht van de soorten waarvoor risicoanalyses worden opgesteld, is te vinden via deze overzichtspagina. Dit is nog geen definitieve lijst. Het overzicht kan elk moment worden aangevuld en soorten kunnen nog afvallen. De Commissie heeft aangegeven dat informatie over deze tweede aanvulling als volgt in het proces kan worden ingebracht:

  • Europese stakeholders kunnen informatie aanleveren via de Europese Commissie (ENV-IAS@ec.europa.eu) (uiterlijk tot 10 februari 2017).
  • Nationale of lokale stakeholders kunnen informatie aanleveren via hun nationale autoriteit (bijvoorbeeld invasieve-exoten@minez.nl) (uiterlijk 1 januari 2017)
  • Ook kunnen stakeholders hun contactpersonen bij de Europese Working group benaderen (voor de lijst klik hier

Voor alle informatie bezoekt u hier de Europese webpagina invasieve exoten.

Stadswerk schreef al eerder over Invasieve Exoten. Teruglezen van deze artikelen kan hier

Cookie-instellingen