Gedragscode Soortenbescherming

14-09-2023

We zijn weer een stap verder.

Sinds 1 augustus 2023 ligt de nieuwe gedragscode met het bijbehorende ontwerp-goedkeuringsbesluit ter inzage. Eind september weten we dan of er naar aanleiding van eventueel ingediende zienswijzen nog aanpassingen moeten worden gedaan, waarna het definitieve goedkeuringsbesluit volgt. Daarna kan de nieuwe gedragscode worden ingezet. De definitieve versie zal dan vanaf de website van RVO en ook vanaf de website van Stadswerk te downloaden zijn. Versie 2020 wordt dan vervangen door versie 2023.

De belangrijkste aanpassingen zijn vooral de synchronisatie met het reikwijdtedocument en het kennisdocument na-isolatie en renovatie met gebouwbewonende soorten.  Er zijn veel aanpassingen doorgevoerd in de catalogus voor ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting onder andere:

  • Aanscherping van de maatregelen voor het omgaan met gebouwbewonende soorten (o.a. vleermuizen, huismussen, gierzwaluwen en uilen).
  • Uitbreiding met D-maatregelen voor rugstreeppad, alpenwatersalamander, sleedoornpage.

De oude gedragscode is met uitzondering van de D-maatregelen (dat is de ontheffingsruimte) eventueel nog wel in te zetten om het zorgvuldig handelen te borgen. De meest recente versie staat op de website van Stadswerk.

Komende najaar gaan we alweer aan de slag om de gedragscode aan te passen aan de Omgevingswet.

Bekijk ook

Cookie-instellingen