Gedragscode soortbescherming

De Gedragscode soortbescherming 

In de ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ zijn de gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling of inrichting en de gedragscode Bestendig Beheer of onderhoud geïntegreerd. Hiermee is een lang gekoesterde wens vanuit het werkveld gehonoreerd. Deze gedragscode is opgesteld gehoord hebbende de adviezen van onze leden -de vertegenwoordigers van gemeenten- en van de opdrachtnemers in het groene werkveld vertegenwoordigd door  VHG, Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners

Nieuw is de uitgebreide maatregelencatalogus met heel concrete richtlijnen. Deze gedragscode is bedoeld voor alle Nederlandse gemeenten. Door een college- of raadsbesluit kan deze van toepassing worden verklaard. In dit besluit kunnen ook aanvullende voorwaarden worden geformuleerd om de gedragscode het gewenste specifiek lokale karakter te geven.

U kunt de gedragscode en een invuldocument van het ecologisch werkprotocol hiernaast kosteloos downloaden.

Handboek soortbescherming
Voor een goed gebruik van de gedragscode bevelen wij het bijbehorende digitale handboek en voorbeeld ecologisch werkprotocol aan. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.

Bestel het handboek

Heeft u het handboek besteld en een inlog ontvangen? Dan kunt u het bijbehorende handboek en voorbeeld ecologisch werkprotocol hieronder downloaden.

Handboek downloaden 

Hercertificering
De hercertificering is bedoeld voor diegenen die eerder een Stadswerk-certificaat behaald hebben en waarvan de geldigheid binnenkort verloopt of al is verlopen. Een certificaat is 5 jaar geldig en kan daarna worden verlengd, zie onder hercertificering.


Gedragscode Soortbescherming gemeenten opgeschort
De gedragscode Soortbescherming gemeenten kende een goedkeuring tot 1 juni 2023. Al in het najaar van 2022 hebben wij bij RVO aangedrongen op overleg over de noodzakelijke aanpassingen om de geldigheid van de gedragscode te verlengen. We hebben benadrukt dat dit in het belang is van alle gemeenten die met de gedragscode werken in verband met de aanbesteding van ondere andere onderhoudsbestekken en de uitvoering van werkzaamheden.
Helaas kwam hier pas dit voorjaar beweging in met als gevolg dat het niet is gelukt er voor te zorgen dat er op 1 juni nog steeds een geldende gedragscode is. Het was namelijk noodzakelijk om de gedragscode aan te passen aan het nieuwe kennisdocument met bijbehorende en maatregelencatalogus ‘Na-isolatie en renovatie voor gebouwbewonende soorten’, die pas in maart jl beschikbaar kwam.
Daarnaast RVO heeft een aantal wijzigingen voorgeschreven die voortkomen uit het nieuwe reikwijdtedocument, deze zijn zo veel als nu was mogelijk verwerkt. Een aantal van de door RVO en ons gewenste aanpassingen zijn nog geparkeerd waardoor er ruimte ontstond voor afstemming met diverse partijen op een later moment en er wel zo snel mogelijk een goedgekeurde gedragscode beschikbaar komt. 
De nieuwe goed te keuren gedragscode moet nog worden voorgelegd ter ondertekening aan de Minister en deze zal vervolgens ter inzage worden gelegd. RVO doet haar uiterste best om de benodigde procedures zo snel mogelijk te doorlopen maar definitieve goedkeuring en publicatie is pas medio september te verwachten.
Voor nu betekent dit dat er de komende maanden geen gebruik kan worden gemaakt van de vrijstellingsruimte uit de gedragscode. In het geval er bij werkzaamheden (de D-maatregelen) daar wel de gebruik van moet worden gemaakt betekent dit dat er gekeken moet worden of een andere werkwijze of aanpassing van de planning mogelijk is en lukt dat niet dan zal een ontheffing moeten worden aangevraagd. De provincies zijn op de hoogte van het feit dat er ontheffingsaanvragen binnen kunnen komen. Provincies zijn tevens bevoegd om te controleren op naleving van de Wet natuurbescherming.
Na goedkeuring krijgt de gedragscode een geldigheid tot 1 januari 2025. In het najaar starten wij daarom ook met de noodzakelijke werkzaamheden om een nieuwe versie te maken die is aangepast op de Omgevingswet en per 1 januari 2025 van kracht zal worden.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.