Impressie Future Green City 2016

“Het moet niet een beetje minder slecht, maar helemaal anders” Dat was de boodschap waarmee professor Louise Vet de rode draad van Future Green City 2016 kernachtig samenvatte in haar key-note. Ze bracht haar boodschap met verve.

“Er gebeurt veel. Lokale overheden, professionals, ondernemers en burgers bekommeren zich in toenemende mate om de verduurzaming van de samenleving.” Tot zover het goede nieuws dat Vet in petto had voor een deel van de ruim 1.600 bezoekers die naar de Brabanthallen waren gekomen.

Energietransitie
Vet vindt namelijk ook dat er potentieel onbenut blijft. Bij die constatering spaart ze de landelijke politiek niet. “Daar mis is wel eens de échte kennis van zaken en gevoel voor urgentie.” De Utrechtse wethouder Lot van Hooijdonk laat er in haar bijdrage geen misverstand over bestaan die urgentie wel degelijk te ervaren. In Utrecht is de openbare ruimte instrument voor gezondheidsbeleid. Utrecht denkt groen en in ‘walkability’. Van Hooijdonk: “ We bouwen wijken voor minstens een eeuw. Mensen moeten er niet alleen slapen en naar hun werk gaan. Ze moeten er kunnen recreëren en op looppafstand voorzieningen aantreffen.” Van Hooijdonk is voortdurend met bewoners in gesprek over duurzaamheid en steunt lokale initiatieven. Zoals LomboXnet . Directeur Robin Berg heeft alvast een boodschap voor Donald Trump. ‘The Donald’ is volgens Berg te laat om de energietransitie te stoppen. Zijn bedrijf bouwt aan ‘slimme’ elektrische laadpalen. Op termijn moeten die een hele wijk van energie kunnen voorzien, zeker als de elektrische auto’s voor iedereen bereikbaar zijn en de actieradius stijgt. Berg neemt zijn publiek mee naar Sparks, Nevada, waar Tesla momenteel druk bouwt aan een gigafabriek waar de batterijproductie de hele wereldwijde productie van 2013 evenaart. Met als doel aan de verwachte vraag naar elektrische auto’s te kunnen voldoen.

Ondernemende bestuurders
Die auto’s rijden volgens Anne Koudstaal van KWS Infra in de toekomst over Plastic Roads, wegen van gerecycled plastic, met holle ruimten voor de afvang van water en het verwerken van kabels en leidingen. Ook gaan we auto’s vaker delen. Dat is de overtuiging van Stephan Suiker van Movares. “Er is momenteel een potentieel van 20% mensen dat een auto wil delen. Door slimme apps en overheidsmaatregelen, kan dat potentieel snel benut worden.” Sjors de Vries, directeur van Ruimtevolk, doet ook een appél op de overheid. “De meest innovatieve stadsprojecten zijn niet het resultaat van betere technologie, maar van betere ideeën. Van burgers, ondernemers en creatieve, ondernemende en onconventionele bestuurders.” Martijn Aslander, wereldwijd boardroom sparringpartner en key-note spreker, is het van harte met De Vries eens. “Daarom houd ik zo van de nerds, de weirdo’s, de outcasts en de freaks. Zij krijgen dingen voor elkaar omdat ze anders zijn en denken. Innovaties komen het vaakst tot stand buiten een sector.” Volgens Aslander leven we in een tijd van proberen en knutselen. “Alle ontwikkelingen gaan zo snel dat niemand exact kan voorspellen waar het heen gaat. Het is een tijd waarvan we over dertig jaar zeggen: ‘Wat was dat bijzonder, dat we dat hebben meegemaakt.’ Het is mijn overtuiging dat we in de spannendste tijd in eeuwen leven.” Hij geeft het volle theater mee oog te hebben voor de mogelijkheden van technologie bij de verduurzaming van de samenleving. 

Frisdenkers
Op de beursvloer zien we de frisdenkers waar Aslander op doelde. Zoals Ton van Oostwaard van MyEarth. Hij ontwikkelde ‘Green Junkies’, kamperfoelieplanten die verslaafd zijn aan fijnstof. Als maar genoeg mensen ze op hun balkon neerzetten, levert het een fikse fijnstofreductie op.  Of EcoDynamic, dat ‘Green Sand’ ontwikkelde, een toplaag voor op paden en wegen die CO2 opruimt. ME@deStelling2.0 legt een groene klimaatgordel aan, rondom de Metropool Regio Amsterdam. Deze  draagt bij aan een toename van biodiversiteit, voorziet in sportieve natuurbeleving en recreatie dichtbij huis voor 2,6 miljoen inwoners en verbetert de luchtkwaliteit substantieel. Dat laatste doet key-note spreker Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland, deugd: “Het besef dat we wat moeten doen voor onze gezondheid, dat gezondheid niet vanzelfsprekend is, was een beetje weggezakt. Door gezondheid direct in de planvorming van de openbare ruimte mee te nemen, boeken we financiële én gezondheidswinst.” Drie dagen Future Green City maken duidelijk dat er al lang gebouwd wordt aan een groene, gezonde Nederlandse Metropool met toekomst. Vol enthousiasme en met creatieve ideeën. Diederik Samsom opende er Future Green City al mee: “Ons land ‘riegelt’ nu eenmaal van de innovatieve ondernemers en burgers!”              

Hier vindt u een terugblik in foto’s. 

0  reacties

Cookie-instellingen