Future Green City nieuws

De groene stad van de toekomst begint vandaag! Hoe werken we samen aan een ‘Future Green City’ waarin onze kinderen gezond met elkaar kunnen samenleven en –werken? Op deze Future Green City-pagina komen alle professionals aan bod die samen werken aan het beantwoorden van deze vraag. Verwacht nieuwe, inspirerende inzichten op actuele thema’s als de circulaire economie, bewonersparticipatie, natuurlijk groen in de stad, civiele techniek en klimaatadaptatie.

Cookie-instellingen