Roadshow: Aan de slag met biodiversiteit!

In 2022 heeft Stadswerk samen met IPC Groene Ruimte en Stichting Steenbreek 6 Roadshows georganiseerd in Den Haag, Ede, Middelburg/Vlissingen, Assen, Laarbeek en Hof van Twente. De Roadshows Biodiversiteit zijn mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV met als doel om bewustzijn omtrent biodiversiteit te vergroten en gemeenten concrete handvatten aan te reiken om hiermee aan de slag te gaan.

Hoe ziet een Roadshow sessie eruit?
Een Roadshow sessie begint met een presentatie vanuit de gemeente waarin de Roadshow plaatsvindt. In de presentatie licht de gemeente het beleid m.b.t. biodiversiteit toe. Daarnaast wordt een specifieke casus geïntroduceerd, waar in de werksessie mee aan de slag wordt gegaan. De werksessie wordt hierna ingeleid met een presentatie over biodiversiteit, waarin handvatten worden geboden om erna direct te implementeren. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de Meetlat Biodiversiteit van IPC Groene Ruimte. Tijdens de werksessie gaan deelnemers aan de slag met herinrichting van het casusgebied, waarin biodiversiteit centraal staat.

De opbrengst van een Roadshow sessie is ten eerste verbinding: binnen een Roadshow sessie komen mensen van binnen een gemeente samen uit verschillende vakgebieden, zoals groen, water, het sociaal domein et cetera. Door deze gevarieerde groep in een werksessie samen te brengen, komen er innovatieve ideeën naar voren die de verschillende vakgebieden samenbrengen. Het stimuleren van integraal denken en werken is dan ook een belangrijk doel van de Roadshows. Ook krijgen deelnemers concrete richtlijnen mee die helpen bij het vertalen van beleid naar realiseerbare planvorming en projectrealisatie.

Naast verbinding zijn er ook fysieke uitkomsten: na afloop van de Roadshow heeft de gemeente een aantal scenario’s op papier voor de (her)ontwikkeling van een gebied.  

Roadshows 2023-2024
Gezien er nog budget over was van de Roadshow sessies in 2022, is besloten nog 2 sessies te organiseren. Gemeenten konden zich aanmelden voor deze sessies; de eerste gemeenten die hun interesse kenbaar maakten kregen een gratis Roadshow.

De eerste Roadshow sessie heeft in november plaatsgevonden in gemeente de Fryske Marren, de tweede Roadshow zal in 2024 plaatsvinden.

Ook een Roadshow organiseren?
Zou jij nou ook graag een Roadshow Biodiversiteit sessie organiseren binnen jouw gemeente? Dat kan! Kosten hiervan zijn 2.975,- excl. btw. Voor meer informatie en aanmelding, mail naar info@stadswerk.nl

Cookie-instellingen