i-Tree

Stadswerk is samen met VHG actief betrokken bij het proces om het softwareprogramma i-Tree ook in Nederland beschikbaar te krijgen. Dit doen we in nauwe samenwerking met boomadviesbureaus, gemeenten en kennisinstellingen.

Het Amerikaanse softwareprogramma i-Tree maakt de financiële baten van bomen op de omgeving inzichtelijk. Onder andere op het gebied van hemelwaterregulering, afvang van vervuilende stoffen en schaduwwerking. i-Tree kan de waarden van bomen op deze baten omzetten naar euro’s. Hiermee helpt het programma beleidsmakers en boombeheerders bij boom gerelateerde vraagstukken. 

Pilots en onderzoeken
In 2015 zijn de eerste concrete stappen gezet om i-Tree geschikt te maken voor de Nederlandse situatie. Er is ervaring met het programma opgedaan met een pilot in Almere. Hierop vonden pilots plaats in Dordrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Heerhugowaard. In de eerste pilotfase zijn 4.239 bomen betrokken. De opbrengsten van deze bomen zijn verbeeld in onderstaande afbeelding. Deze bomen leggen bijvoorbeeld jaarlijks de CO2 vast van 15 huishoudens.

 

Na de eerste pilotfase volgen dit jaar verdere onderzoeken en nieuwe pilots in de gemeenten Utrecht, Eindhoven, Haarlem, Hendrik Ido Ambacht/Papendrecht,
's-Hertogenbosch, Oss, Leidschendam/Voorburg, Wassenaar/Voorschoten en Huizen.

Op basis van deze pilots en onderzoek worden ook de ontbrekende gegevens verzameld die toegevoegd kunnen worden aan de i-Tree software zoals de groeicurves van de bomen in de Nederlandse omstandigheden.

Lancering i-Tree Nederland en publicatie 'De Baten van Bomen'
Op 14 februari 2019 is i-Tree Nederland officieel gepresenteerd. Jan van Zanen (voorzitter VNG en burgemeester Utrecht) nam officieel het eerste exemplaar van 'De Baten van Bomen: resultaten van -iTree ECO in Nederland' in ontvangst. Het programma is nu zover gereed dat het ingezet kan worden in heel Nederland. De afbeeldingen in de publicatie mogen gebruikt worden met de volgende bronvermelding: Uit: De Baten van Bomen, Platform i-Tree Nederland 2019.

Scoren met Bomen
i-Tree maakt onze steden en dorpen toekomstbestendig. Meer weten over wat i-Tree u, ook in uw gemeente, oplevert? Download de flyer Scoren met Bomen

Interessante artikelen over i-Tree
Is Nederland klaar voor i-Tree?
i-Tree Tools
i-Tree geeft output van bomen in €uro's
Nederlandse gemeenten testen boombeheertool i-Tree

Meer weten?
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Stadswerk via Marcelle Verhoeven of 0318-692721.

Cookie-instellingen