Applicatie Natuurlijk Beheer

Groen, openbaar en privaat, vervult vele functies. Het is allang veel meer dan opvulling of een fraai behang van de leefomgeving. Groen is bijvoorbeeld ook een klimaatbuffer (waterberging, hittestress) maar ook steeds meer een bron van biodiversiteit. De stedelijke omgeving herbergt vele soorten; mogelijk meer dan in het landelijke gebied. Wil groen haar biodiversiteitsfunctie goed kunnen vervullen dan is natuurlijk of ecologisch groen beheer in de meeste gevallen een voorwaarde. Maar HOE kan dit op de meest succesvolle als efficiënte wijze?

Gedurende een aantal jaren heeft een werkgroep van Stadswerkleden werkpakketten voor natuurlijk natuurbeheer uitgewerkt en in de praktijk getest. Gemeenten met veel ervaring met natuurlijk groenbeheer zoals Amstelveen, Best, Heerhugowaard, Utrechtse Heuvelrug, Oss en Zwolle hebben hun ervaringen ingebracht.

Inmiddels is een groot aantal maatregelen gereed en opgenomen in de nieuwe internetapplicatie Natuurlijk Beheer van Stadswerk. Hiermee is een dataset met bruikbare kengetallen ontstaan. Het doel van de NB applicatie en community is dat gebruikers de dataset verder uitbouwen en ontwikkelingen uit de praktijk toevoegen zodat het steeds actueel is. Standaarden en kennis van maatregelen voor Natuurlijk Beheer is belangrijk voor zowel opdrachtgevers als voor opdrachtnemers.

De NB, de internetapplicatie Natuurlijk Beheer, is ontwikkeld voor:

 • gemeenten
 • provincies, recreatieschappen, waterschappen, terrein beherende organisaties
 • aannemingsbedrijven
 • adviesbureaus, directievoerders en vergelijkbare dienstverleners

De doelen die Stadswerk nastreeft met de internetapplicatie Natuurlijk Beheer zijn:

 1. Verspreiden van de opgebouwde kennis op een toegankelijke en laagdrempelige wijze.
 2. Toetsen, verbeteren en uitbreiden van de opgebouwde data door opgedane ervaringen onderling en met de applicatiebeheerder te delen. De maatregelen in de applicatie groeien mee met de ervaring en het groeiend inzicht van de gebruikers zelf.
 3. Waarborgen van de continuïteit van de beschikbaarheid van de applicatie Natuurlijk Beheer.

Natuurlijk Beheer is daarom een internet-platform geworden met abonnees en een applicatiebeheerder. Abonnees van NB kunnen:

 • Maatregelen (werkmethoden, tarieven en normen) voor natuurlijk beheer bekijken en selecties maken voor eigen beheersystemen.
 • Rapporten maken van de NB maatregelen.
 • Calculaties maken op basis van NB maatregelen.
 • De basis leggen voor bestekken op basis van NB maatregelen.
 • Discussiëren over NB en de data met collega-gebruikers in nieuwsgroepen.
 • Werkmethoden en normen laten aanpassen of advies erover via de e-mail-functie met de applicatie-beheerder

Stadswerk heeft een samenwerkingsovereenkomst met Groenestein Beheersoftware afgesloten voor het beheren van de applicatie NB, wat garant staat voor een goed functionerende applicatie en een deskundige applicatiebeheerder.

Abonnee worden?
Gemeenten, bedrijven, organisaties of personen kunnen lid worden van NB. Zij krijgen dan een account met 1 of meerdere gebruikers. De tarieven exclusief btw bedragen:

Lidmaatschap      € 200,- per jaar per organisatie met 1 gebruiker
Extra gebruikers   € 25,- per gebruiker per jaar
Inschrijfkosten      € 750,- per organisatie (eenmalig)

De abonnementskosten zijn bedoeld om de onkosten van Stadswerk en de applicatiebeheerder te vergoeden.

Meer informatie? Neem contact op via info@stadswerk.nl   

Cookie-instellingen