Connectiviteit

Voor de Future Green City is connectiviteit een sleutelbegrip. Hoe kunnen slim verbonden systemen inrichting en gebruik van de fysieke leefomgeving verbeteren? En hoe slagen we erin om de ‘systeemwereld’ van de (overheids)professional te blijven verbinden met de (belevings)wereld van de inwoner? Stadswerk denkt er graag met u over na.

Bijeenkomsten
In 2018 hebben we diverse goed gewaardeerde bijeenkomsten georganiseerd over Smart cities en over de wijze waarop verschillende systemen (datagestuurd, maar ook de systeemwereld van overheden en de leefwereld van bewoners) zich tot elkaar verhouden. In 2019 zijn we hiermee verder gegaan, onder de bredere noemer van connectiviteit; in 2020 en 2021 brachten we dit thema met name via webinars onder de aandacht. Hier vindt u alle informatie over onze bijeenkomsten.

Stadswerk magazine
In Stadswerk magazine publiceren we regelmatig artikelen op dit thema. In 2019 stond nummer 3 van Stadswerk magazine in het teken van Smart cities, nummer 4 van ketensamenwerking en is nummer 9 gewijd aan duurzame mobiliteit en fietsen. Ook is een special over Connectiviteit uitgebracht. In 2020 hebben wij hieraan een vervolg gegeven met o.a. nummer 9 van het magazine, waarin connectiviteit het overkoepelende thema was.

Meer weten?
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag, wilt u een bijdrage leveren op dit thema of toetreden tot de themawerkgroep Connectiviteit, waarin overheden en bedrijfsleven samenkomen om voor Stadswerkleden de laatste ontwikkelingen te signaleren en duiden? Neemt u dan contact op met Stadswerk via Louise Kok.

Cookie-instellingen