Social Return

Vanuit de vereniging is naar voren gekomen dat het thema Social Return on Investment voorlopig voldoende is belicht. Daarom richten we ons vanaf 2016 op andere thema's. Uiteraard blijven we op de achtergrond de ontwikkelingen op dit gebied volgen. 

 

THEMA:  Van SROI naar een Inclusieve Arbeidsmarkt

Social Return on Investment (SROI) heeft met de komst van de participatiewet onder de kortere naam Social Return opgang gemaakt als verzamelnaam voor beleid en acties om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen. Voor ‘een afstand tot de arbeidsmarkt’ bestaat geen scherpe afbakening, maar over het algemeen gaat het om langdurig werklozen, mensen met een arbeidshandicap en leerlingen die een praktijkgerichte beroepsopleiding volgen.

Stadswerk en NVRD hebben in 2014 en 2015 aandacht besteed aan het effect van deze wet op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Activiteiten
In 2014 is er een Stadswerk werkgroep actief aan de slag gegaan om een begin te maken met dit thema. Het resultaat mag er zijn: een publicatie onder de titel ‘social return – naar één loket’ klik hier. Ook zijn er eerste ideeën gesmeed om het thema in 2015 verder vorm te geven.

In de eerste helft van 2015 is Arbeidsparticipatie centraal op de agenda geweest.  Hierbij hebben we nauw samengewerkt met de NVRD, de branchevereniging voor afval- en reinigingsdiensten. Ook zij hebben veel te maken met de ontwikkelingen in de sociale sector en willen hier met Stadswerk werk van maken.

Als start is er een extra Special SROI bij Stadswerkmagazine uitgebracht.


(Klik om Glossy te downloaden)

Daarna volgde een reeks regionale bijeenkomsten  waarbij we met een diverse groep professionals kennis hebben gedeeld en aan de slag zijn gaan met Social Return. Kijk in de documenten voor alle presentaties en een artikel naar aanleiding van deze bijeenkomsten. Tot slot is op 17 juni een congres georganiseerd,  gewijd aan het delen van kennis en ervaringen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het beheer van de fysieke leefomgeving aan de slag te krijgen. Daar is ook de Gouden Schoffel uitgereikt, een prijs voor het beste idee voor Social Return. De foto’s van het congres zijn hier te vinden.

 

Cookie-instellingen