Energietransitie

Stadswerk voorzitter Gerdo van Grootheest (links) met Hans Mommaas (Planbureau voor de Leefomgeving) tijdens het Stadswerkdebat 'De energietransitie als transformator van de openbare ruimte' op 28-11-2018.

De energietransitie leidt tot een grootscheepse verbouwing van onze leefomgeving. Een verbouwing en herinrichting die ons voor hoofdbrekens stelt, maar ook geweldige kansen biedt. Hoe zorgen we ervoor dat andere noodzakelijke ingrepen meteen worden meegenomen bij deze herinrichting? En hoe creëren we meer gezonde ruimte voor groen, fietsers en voetgangers? Welke bijdragen kunnen beheerder leveren aan de energietransitie vanuit hun eigen werk? In 2019 gaan we u, onder andere  tijdens bijeenkomsten en in Stadswerk magazine informeren en inspireren op dit thema. Ook verzamelen we enthousiaste leden die in een themagroep met ons mee willen denken.

Bijeenkomsten
In 2018 deden we dit onder andere tijdens het debat ‘Energietransitie als katalysator voor de openbare ruimte’ in De Gelderlandfabriek in Culemborg, waar Hans Mommaas (Planbureau voor de Leefomgeving) en Arie Voorburg (Arcadis) inspirerende vergezichten schetsten en met deelnemers het gesprek aangingen. Ook tijdens de Future Green City Collegetour kwam het thema, in Groningen, aan bod. Daar prikkelde spreker Jan Willem van de Groep alle aanwezigen met zijn bijdrage waarin schaalvergroting van echte innovaties, zoals de energieneutrale woning-make-over, centraal stond. In 2019 gaan we op deze voet verder, en zal de tweede Collegetour plaatsvinden. Verschillende regio’s organiseren bijeenkomsten over de energietransitie. Op onze agendapagina vindt u alle informatie over onze bijeenkomsten.

Stadswerk magazine
In Stadswerk magazine publiceren we regelmatig artikelen op dit thema. Hier vindt u een selectie van de artikelen over groen uit Stadswerk magazine terug. Begin 2019 brachten we, samen met GPKL en Vereniging BWT, een special magazine over deze transitie uit. Met daarin vergezichten en prikkelende bijdragen van onder andere Hans Mommaas (Planbureau voor de Leefomgeving), Daan Zandbelt (Rijksadviseur voor de openbare ruimte), Onno Dwars (Ballast Nedam Development) en Jan Willem van de Groep (Nul op de Meter, Energiesprong en Factory Zero). Dat magazine kunt u hier lezen. In 2019 staat nummer 10 van Stadswerk magazine in het teken van de energietransitie en circulaire economie. Het verschijnt begin december.    

Meer weten?
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag, wilt u een bijdrage leveren op dit thema of toetreden tot de themawerkgroep Energietransitie, waarin overheden en bedrijfsleven samenkomen om voor Stadswerkleden de laatste ontwikkelingen te signaleren en duiden? Neemt u dan contact op met Stadswerk via Marcelle Verhoeven.

Cookie-instellingen