Smart Cities

Miriam Weber (senior onderzoeker volksgezondheid en co-creatie wijken, gemeente Utrecht) voor Flo, het eerste persoonlijke en 'slimme' verkeerslicht voor fietsers ter wereld. 

Nieuwe technologieën bieden kansen om de leefomgeving aantrekkelijker, duurzamer en leefbaarder te maken en efficiënt en effectief te beheren. Maar met alleen technologie zijn we er niet. Slimme inwoners, ondernemers, organisaties en overheden maken samen Smart cities! Stadswerk werkt samen met u aan het ontdekken en benutten van deze kansen.

Bijeenkomsten
In 2018 doen we met Roadshows Smart Cities het hele land aan. Iedere bijeenkomst heeft een ander thema. Houd de agenda in de gaten voor nieuwe bijeenkomsten, data en locaties.   

Stadswerk magazine
In Stadswerk magazine publiceren we regelmatig artikelen op dit thema. Met relevante inhoudelijke artikelen, prikkelende meningen en interessante reportages willen we bijdragen aan de kennisopbouw en –uitwisseling rondom dit thema. Eind 2016 ging Stadswerk magazine 9 in zijn geheel over Big Data en Smart Cities. Najaar 2017 bracht Stadswerk, samen met Vereniging Directeuren Publieksdiensten, een special magazine Smart cities uit. Een selectie van recente artikelen leest u hier. In nummer 7, dat september 2018 verschijnt, vindt u een special over verkeer, infra en mobiliteit.

Meer weten?
Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wilt u een bijdrage leveren op dit thema, neemt u dan contact op met Stadswerk via Louise Kok

Cookie-instellingen