Wet natuurbescherming

Stadswerk geeft al meer dan 10 jaar gedragscodes uit die kunnen worden gebruikt door gemeenten en organisaties die voor of met gemeenten samenwerken. Dit levert voor het hele land een enorme kostenbesparing op doordat maar één keer het goedkeuringsproces hoeft te worden doorlopen.

Per december 2023 is de nieuwe ‘Gedragscode soortbescherming gemeenten’ goedgekeurd door Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) en ondertekend door de minister. Hierbij hebben via het Interprovinciaal Overleg (IPO) de provincies meegedacht.

Gemeenten en andere gebruikers die de gedragscode willen gebruiken, stellen dit vast in hun eigen beleid en maken een ecologisch werkprotocol voor hun project of werk (is verplicht). Daarbij kunnen ook soorten of een specifieke aanpak worden toegevoegd (opplussen, minder dan in de gedragscode staat kan niet) voor lokaal maatwerk.

Indien overeenkomstig deze gedragscode wordt gewerkt is altijd sprake van zorgvuldig handelen en maak je dit aantoonbaar.

Cookie-instellingen