Wet natuurbescherming

Stadswerk heeft al meer dan 10 jaar twee gedragscodes die kunnen worden gebruikt door gemeenten. Dit levert voor het hele land een enorme kostenbesparing op doordat maar een keer het goedkeuringsproces hoeft te worden doorlopen. Tot op heden gebruikten zo’n 200 gemeenten de stadswerkgedragscode maar was er ook een aantal gemeenten,  die de voorkeur gaven aan het opstellen van een eigen gedragscode.

De gedragscode is inmiddels getoetst door  het Interprovinciaal Overleg (IPO) en is nu in behandeling binnen de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Naar verwachting wordt de gedragscode per 1 augustus voor een periode van zes weken ter visie gelegd. Medio september is duidelijk of er zienswijzen zijn ingediend en hoe deze kunnen worden verwerkt. Definitieve goedkeuring is daarmee te verwachten in oktober. Zodra de goedkeuring is verleend kan de gedragscode gratis worden gedownload op onze site. Ons idee is dat gemeenten bij de vaststelling van de gedragscode in college of raad daar door de toevoeging van lokale beleidsregels een eigen karakter aan geven.

De gedragscode Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting blijft van kracht tot de nieuwe gedragscode van kracht is geworden. De Gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud is strict genomen niet meer geldig. Indien overeenkomstig deze gedragscode wordt gewerkt is er wel sprake van zorgvuldig handelen.

Cookie-instellingen