Certificering

Nieuw certificaat
Voor het werken met de gedragscode van Stadswerk en VHG worden certificaten Flora en fauna aanbevolen om ecologische deskundigheid aantoonbaar te maken. Deze zijn persoonsgebonden, gelden vijf jaar en worden verstrekt na het behalen van het bijbehorende examen. Na vijf jaar kan, door het bijwonen van een her-certificering bijeenkomst (zonder examen), het certificaat worden verlengd. Dit certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.

Trainingen ten behoeve van de certificering en her-certificering bijeenkomsten kunt u volgen bij diverse agrarische opleidingscentra en IPC Groene Ruimte.

Hercertificering
De her certificering is bedoeld voor diegenen die eerder een Stadswerk-certificaat hebben behaald en waarvan de geldigheid binnenkort verloopt of al is verlopen.

De her-certificering bestaat uit het volgen van een door Examenpunt gevalideerde bijeenkomst waarin het zorgvuldig handelen in het kader van de wettelijke natuurbescherming centraal staat.

Tijdens de bijeenkomst krijgen de deelnemers van een deskundige trainer informatie over de actualiteiten op het gebied van wetgeving en gedragscodes; wordt de kennis opgefrist; is er gelegenheid om ervaringen met andere deelnemers uit te wisselen en om goede en slechte voorbeelden met elkaar te bespreken; worden er tips gegeven voor een zorgvuldige en efficiënte aanpak in de praktijk.

Cookie-instellingen